Menu
honda_marine-logo
Top_MA_2

Vælg den rigtige propel

Dato:
01-01-2015

Hondas sortiment af propeller er nøje udvalgt for at sikre præcis tilpasning din Honda påhængsmotor til din båd. Det brede sortiment som varierer i diameter og pitch sikrere at du altid kan finde en propel så din påhængsmotor opererer indenfor det anbefalede driftsområde.

Når du monterer din påhængsmotor skal du gøre dig nogle overvejelser som er vigtige for bådens håndtering, motorens ydeevne og brændstoføkonomien.

1. Vandret position

I de fleste både placeres motoren normalt på midten af ​​agterspejlet. Men nogle bådene kræver en let forskydning til styrbord side. Bådens producenten vil give oplysninger om ​​dette, hvis det kræves. Ved dobbeltmontering skal begge påhængsmotorer monteres i samme afstand fra midten af agterspejlet på båden.

2. Vertikal position

Den lodrette placering af motoren er også meget vigtig da det vil påvirke kavitationen, tophastigheden og brændstoføkonomien.

Den valgte højde vil være anderledes på forskellige bådtyper og afhænger af bådens skrogform, vægt og formål. I nogle tilfælde kan den bedste monteringshøjde først fastlægges efter test på vandet med forskellige højdeindstillinger og propeltyper. Tag altid hensyn til den ekstra vægt når der kommer passagerer, brændstof og udstyr om bord ved bestemmelse propeltype.

prop_diameter


Diameter:

Er afstanden fra spidsen af et propelblad til det modstående gennem midterlinjen af propellen. Propeller med stor diameter er almindeligt forekommende på større og langsommere både og mindre propeller benyttes på hurtigere og planende både.


prop_pitch
Pitch:

Er den teoretiske afstand propellen bevæger sig frem ved en fuld 360° rotation. Dette er defineret som propel

banen. Men da vand ikke er en fast substans, vil dette tal ikke blive opnået i praksis på grund af "slip" i vandet.
prop_rake


Rake:

Propellens rake er givet ved vinklen mellem en lodret linje fra drivakselen og en linje, der følger kanten af bladet. Hvis man ser fra siden, vil bladenes hældning fremad eller bagud kaldes henholdsvis positiv eller negativ rake. High-rake propeller giver bedre resultater på højere monterede eller højt trimmede påhængsmotorer. Generelt siger man, at hvis den negative rake vinkel er stor, forbedres modstandsdygtigheden overfor kavitation.

Link:
card-logo 2