Menu
honda_marine-logo
Top_MA_2

5 års udvidet garanti

Dato:
01-01-2015

Honda tilbyder en garanti, der ikke bliver dårligere med alderen. Alle købere af Honda Marine-produkter er dækket af vores producentgaranti i hele Europa, når du blot overholder de service der foreskrives i brugervejledningen: 3 år for fritid/privat og 1 år for erhverv. Ro i sindet for alle ejere af en Honda påhængsmotor.


Hører du til dem, som passer lidt ekstra på dine ting, vil vi gerne kvittere med en udvidet garanti. Køber du en BF40 eller større og bliver den registreret hos os, giver vi yderligere 2 år ved privat brug, når du overholder de gældende servicevilkår hos en autoriseret forhandler fra motoren er ny. Service udfyldes løbende af forhandleren i vores servicesystem.


Fabriksgaranti

Produktet er ud over den lovbefalede garanti/reklamationsret beskyttet af en fabriksgaranti der gælder 3 år fra fakturadatoen. Derfor er det vigtigt, at du passer godt på dit købsbevis. De eneste krav der stilles for at opretholde fabriksgarantien er, at du kan dokumentere købsdatoen på produktet samt at produktet er blevet anvendt, behandlet og serviceret i henhold til brugervejledningen.

Fabriksgarantien dækker arbejdsløn og reservedele til reparation ved indlevering til en autoriseret Hondaforhandler eller en af Honda anvist reparatør. Garantien dækker skader der skyldes fejl i materialer eller samling af produktet, men dækker ikke transportudgifter til og fra reparatøren samt af- eller påmontering, olier eller driftsmidler.

Desuden dækker garantien ikke fejl som skyldes forkert brug, forkert montering, manglende service, løbende vedligeholdelse og kontrol.


Udvidet garanti
Ønsker du at sikre din investering yderligere tilbyder Tima A/S, som importør og officiel distributør af Honda Marine i Danmark, en udvidet garanti på samlet 5 år fra købsdatoen på Honda påhængsmotorer med elektronisk benzinindsprøjtning (BF40-BF250). Kravene til denne garanti er:

..at din motor ved anskaffelsen registreres i vores internetbaserede servicebog.

..at forhandleren har udført leveringseftersyn og klargøring af dit Honda produkt.

..at produktet serviceres hos en autoriseret Honda-forhandler i henhold til retningslinjerne i brugervejledningen og eventuelle serviceskemaer fra importøren.

..at den autoriserede Honda-forhandler registrerer service og reparationer på produktet i vores internetbaserede servicebog.


I servicebogen opbevarer vi oplysninger om dit Honda-produkt. Har du registreret dig opbevarer vi også dit navn, adresse, email og telefonnummer, hvilket du selv kan opdatere og slette efter behov. Vi deler kun disse oplysninger med vores autoriserede forhandlere, når de slår dit produkt op i servicebogen, og vi bruger kun oplysningerne til at orientere dig om udførte aktiviteter, erindringer om at få udført aktiviteter, eventuelle tilbagekaldelser samt eventuelle kommercielle aktiviteter der relaterer sig specielt til din Honda.


Desuden registrerer vi eller forhandleren de aktiviteter, hvilket eksempelvis kan være service, reparationer, ejerskifte o.l., der foretages på dit produkt. Oplysningerne stiller vi anonymiseret til rådighed for dem, der kender produktets nøjagtige serienummer, hvilket giver dig mulighed for til enhver tid selv at kontrollere din servicebog og fremvise den for eventuelle købere, når du på et tidspunkt vil sælge den igen.

Hver gang der foretages en aktivitet på din Honda, bliver du adviseret pr. email, såfremt du har registeret dig i servicebogen.


Bortfald af udvidet garanti

Såfremt dit Honda produkt ikke er registreret og de løbende servicearbejder ikke udføres og registreres i den internetbaserede servicebog umiddelbart efter arbejdet er udført, vil den udvidede garanti bortfalde.

Dette gælder også..

..selvom det på et senere tidspunkt kan dokumenteres, at service eller reparation er udført af en autoriseret Hondaforhandler, men ikke er registreret i servicebogen.

..selvom det senere kan dokumenteres, at lignende service eller reparation er udført af andre end en autoriseret Hondaforhandler, herunder også tidligere Hondaforhandlere eller reparatører, som mener at have tilsvarende indsigt som en autoriseret Hondaforhandler.

..at der ikke er udført og registreret leveringseftersyn/-kontrol på dit produkt inden udlevering.

..at motoren er repareret eller serviceret med uoriginale reservedele eller originale reservedele, der ikke er købt gennem den officielle salgs- og servicekanal i Danmark.


Derfor er det vigtigt, at du lader din Honda servicere hos en autoriseret forhandler og at du sikrer dig, at forhandleren registrerer det udførte arbejde på din Honda i servicebogen.


Hvad er omfattet af den udvidede garanti

Den udvidede garanti dækker på samme vilkår som fabriksgarantien eller købelovens bestemmelser.


Den udvidede garanti omfatter alene påhængsmotoren, og dækker således ikke:

..tilsluttet udstyr, herunder også originalt og medfølgende udstyr fra Honda Marine. Det kan eksempelvis være propel, benzintank, kontrolboks, eksternt ledningsnet og kabler, ure osv.

..rensning af benzinsystem og filtre.

..kørsel eller transport af båd/motor til serviceværksted.


Servicebogen findes på adressen http://tima.dk/servicebog


Link:
card-logo 2